Innan man löser ett problem måste man förstå själva problemet. Håravfall är ett av de vanligaste medicinska problemen. Miljontals människor över hela världen önskar att kunna stoppa sitt håravfall. De flesta av dem lägger inte ett par minuter för att lära sig vad håravfall är. Läs följande artikel för att lära dig grunderna om hår, håravfall och håravfalls behandlingar.

Vad är håravfall?

Det är naturligt att ha håravfall och att tappa hår och du förlorar upp till 100 hårstrån från din hårbotten varje dag vilket är fullt normalt och dessa hårstrån växer tillbaka. Men när det håravfallet (alopecia) är massivt eller kommer smygande, vilket det ofta gör med stigande ålder, kan det vara jobbigt psykiskt.

Faktorer som kan orsaka håravfall

Många män och en del kvinnor tappar hår när de blir äldre. Håravfall kan vara komplext och bero på en mängd olika orsaker.

 • Genetiskt håravfall med stigande ålder vilket är den vanligaste orsaken bland män
 • Du kan också förlora håret om du har vissa sjukdomar som underaktiv sköldkörtel (Hypotyreos ) – finns thyroid mediciner
 • Fysisk stress och trauma exempelvis i samband med operation, infektion, bilolycka. Håravfallet är ofta märkbart 3-6 månader efter traumat.
 • Graviditet – både under graviditet men även efter barnet fötts
 • För mycket A-vitamin
 • Diabetes
 • Lupus (hudutslag)
 • Brist på protein och låga proteinnivåer
 • Hormoner
 • Läkemedel som kan orsaka håravfall
 • Känslomässig stress
 • Järnbrist och anemi
 • Dålig kost
 • Kemoterapi mot cancer

Orsakerna till håravfall – innan du överväger en hårtransplantation

Innan du överväger en hårtransplantation är det viktigt att hitta orsaken till att du tappar hår. Hår växer i perioder där en tillväxtfas följs av en vilofas. Hos en del personer sätter inte tillväxtfasen igång igen efter vilofasen, vilket kan leda till håravfall. Om du är orolig kring ditt håravfall och speciellt om du känner dig sjuk ska du alltid kontakta vårdcentral och läkare.

Håravfall drabbar miljoner män över hela världen. En fjärdedel av alla män börjar tappa håret redan vid 20 års åldern medan endast 1/3 av alla män inte har börjat bli flintskalliga vid 60 års ålder.  En utlösande faktor för manliga manligt håravfall är en könshormon som främjar ansikts och kroppsbehåring men negativt påverkar tillväxten av hår på huvudet, dihydrotestosteron. DHT fungerar genom att minska storleken på folliklarna gradvis.

Du kan  förlora håret om du har vissa sjukdomar, såsom sköldkörtelproblem, diabetes eller lupus. Om du tar vissa läkemedel eller har kemoterapi mot cancer kan du också tappa håret. Andra orsaker är stress, låg protein diet, en familjehistoria, eller dålig kost.Orsakerna kan variera från enkla och tillfälliga som vitaminbrist och viktökning till mer komplexa som det underliggande hälsotillståndet och stress. I många fall finns det sätt att behandla både manliga och kvinnliga håravfall. Läs mer om vanliga och sällsynta orsaker till varför du ser mindre hår på huvudet.


Manligt håravfall och kvinnligt håravfall

Ärftligt håravfall som också kallas för androgenetic alopecia är den vanligaste formen av håravfall. Män har mycket större sannolikhet att drabbas men även kvinnor kan drabbas av genetiskt håravfall. För män börjar håravfallet vanligtvis i åldern 20-30 och fortsätter med tilltagande ålder. Även kvinnor kan drabbas av det typiskt manliga håravfallet med vikar som växer i omfång. Det ärftliga håravfallet är permanent men kan behandlas med hårtransplantation.

 • Läs mer om manligt håravfall – det är oftast genetiskt och ökar successivt med stigande ålder men det kan också bero på andra orsaker.
 • Läs mer om kvinnligt håravfall – det är ofta mer svårt att diagnosticera eftersom det inte alltid är genetiskt men kan bero på faktorer som hormoner, stress och olika sjukdomar.

Norwood och Ludvigskalan – en skala som mäter ditt håravfall

Manligt och kvinnligt håravfall mäts i olika skalor. Norwood skalan används för män och Ludvigskalan för kvinnor. Vid Norwood klass 1 och Ludvig klass 1 behövs ingen hårtransplantation. Klassiskt manligt håravfall diagnostiseras vanligen baserat på utseende och mönster av håravfall.

Tyvärr finns det inga riktlinjer hur många hårsäckar som behöver transplanteras vid olika grader av håravfall. Olika kliniker gör olika bedömningar och deras uppskattningar kring hur stort  antal hårsäckar som är tillräckligt varierar. Man kan lätt misstänka att en del kliniker vill sätta glesare – viket innebär att du troligtvis kommer behöva flera operationer längre fram. Vår rekommendation är att du får det klarlagt hur många hårsäckar som ska transplanteras innan operationen börjar.

hårtransplantation -liten

Norwood klass 2: åtgärdas med en mindre operation. Olika kliniker har olika riktvärden från 500 upp till 1500 hårsäckar som behöver transplanteras. Ju fler hårsäckar som transplanteras desto tätare blir håret.

Hartransplantation_mellan3

Norwood klass 3: Olika kliniker har olika riktvärden från 1600 hårsäckar och upp mot 2500 hårsäckar.

Hårtransplantation5

Norwood klass 5:  Olika kliniker har olika riktvärden från 2500 och uppåt.

håravfall och hårtransplantationer Noorwood 6

Norwood klass 6: Olika kliniker har olika riktvärden från 3200 hårsäckar och uppåt behöver transplanteras.

 

Hårtransplantation stor

Norwood klass 7: Olika kliniker har olika riktvärden från 2500 till 5000 hårsäckar behöver transplanteras. Det här är en megasession och man kan dela upp hårtransplantationen i 2 dagar.

 


how_it_works_lab

Effektiva håravfall behandlingar – det finns bara en metod som verkligen fungerar mot håravfall

Det finns flera olika metoder och behandlingar att motverka håravfall och den enda behandlingen som verkligen fungerar ärär hårtransplantation. Den effektivaste metoden vid ärftligt håravfall är hårtransplantationer men det finns även mediciner som bromsar upp och tom kan öka hårväxten.

 • Medicin Propecia (biverkning impotens)
 • Hudkrämen Rogaine – ger ofta en tillfällig utveckling av håret men avtar om du slutar behandla med cremen.
 • Hårtransplantation
 • PRP-behandlingar

Utöver dessa metoder kan man försöka dölja sitt håravfall genom hårsystem och bära peruk eller använda olika kosmetiska hjälpmedels som Toppik eller Dermatch.