DHI hårtransplantation

Många som funderar på en hårtransplantation undrar ifall de verkligen behöver raka håret. Generellt sett brukar vi rekommendera att man rakar håret eftersom det är mer hygieniskt men också betydligt enklare för kirurgen att transplantera hårsäckarna. Direct Hair Implant (DHI) är en variant av FUE hårtransplantation där man inte rakar håret när håret ska transplanteras. Precis som vid traditionell FUE plockas hårsäckarna ut från baksidan uav huvudet. Kirurgen placerar hårsäckarna direkt utan att låta hårsäckarna vänta någon onödig tid utanför kroppen.

 

Fördelen med DHI är att resultatet blir bättre än FUE metoden då hårsäckarna inte väntar utanför kroppen och därmed får hsäckarna högre överlevnadsgrad. Däremot eftersom hårsäckarna plockas en i taget utan rakning blir ingreppet mycket mer krävande för operationsteamet och det är långtifrån alla kliniker som klarar av det. En annan effekt av att det är mer komplicerat och tidskrävande är att metoden blir dyrare. Vid en DHI operation görs maximalt 1500 hårsäckar vid varje operationstillfälle och ifall man behöver fler hårsäckar delar man upp operationen i flera tillfällen med flera månaders mellanrum.